Samengebald Leven, een gedicht van Francis Rikhof

Samengebald Leven

Naar boven
Naar beneden
Naar links
Naar rechts
Naar voren
En naar achteren
Omhoog
Omlaag
Voorbij
En achteruit
Voorlangs
Achterlangs
En recht
En rond
En draaien maar
Vierkant

Bovenstaande tekening is een illustratie bij een gedicht van Francis Rikhof, “Samengebald Leven”.
Je ziet een verschrikte, verbaasde en getormenteerde blik. De blik is weergegeven met een grof raster zoals dit vroeger gebruikt werd in kranten en tijdschriften in het pré-printer tijdperk.

Het gedicht gaat over het leven en omdat ik van een mensenleven ben uitgegaan, heb ik overblijfselen hiervan in deze tekening verwerkt. Achter het raster is plastic soep zichtbaar. Het vreselijke residu van menselijk leven dat ergens op onze oceanen drijft.

De ogen in de tekening zijn het beste te zien als je door je ogenharen kijkt, de plastic soep is het beste te zien als je in detail kijkt.

Is het trouwens wel een tekening? Ik heb weliswaar als eerste een inkttekening gemaakt van de ogen en het raster. Maar daarna gescand, bewerkt in Photoshop, foto toegevoegd. Als het geen tekening is, wat zou het dan wel zijn?

Een kunstwerk ;-)

Hier ga ik verder mee.